Obr00011.jpg

Karate stylu Shotokan

je jeden z nejrozšířenějších stylů karate, které se v České republice vyučují. Zakladatelem Shotokan karate je pan Gichin Funakoshi, který tento styl založil na principech okinawských škol karate a přenesl výcvik tohoto bojového umění do Japonska, kde došlo k jeho zásadnímu rozvoji, včetně rozvoje karate jako sportovní disciplíny. Karate je založeno především na principu používání krytů, úderů a kopů s důrazem na dynamiku, rychlost a tvrdost jejich provedení. Původně karate a jemu předcházející formy boje beze zbraní sloužily jako prostředek k přežití a uchování si života. Dlouhodobý výcvik a studium principů bojových umění vždy přinášelo, kromě tělesných dovedností, které sloužili k obraně, i posílení duchovního rozměru lidského života. Vrcholnou fází výcviku a učení karate vždy bylo a je i v dnešní době, hledání cesty životem skrze bojové umění. Toto je pravé karate-dó, cesta životem skrze karate. Karate lze též samozřejmě pojmout jako sport a získávat tak malé i velké úspěchy na sportovních turnajích. Cesta skrze karate je opravdu široká a uspokojí jak nadšené sportovce, tak i adepty, hledající duchovní hodnoty života a to všech věkových kategorií.