Obr00012.jpg

Allkampf-Jitsu (AKJ)

je novodobé moderní bojové umění, využívající propracované asijské techniky boje. Je to sebeobranný systém, který byl vytvořen v roce 1968 mistrem Jakobem Beckem a neustále se rozvíjí, aby vyhovoval náročným požadavkům sebeobrany dnešní doby a to jak v profesní, tak ve veřejné sféře.  V současné době obsahuje přes 330 základních obranných technik, tři kombinace (kihon) a deset kata. Základní techniky obsahují obranu proti úderům, kopům, hodům a škrcení a proti zbraním. AKJ obsahuje také obranu s pomocí zbraní hanbo a tonfa. Žáci mohou vzájemně konfrontovat své nabyté schopnosti na sportovním poli v disciplínách Kata (sestavy úderů a kopů), Randori (obranné techniky s partnerem), Tameši vari (přerážení dřevěných desek), Embu (ukázkový boj dvou útočníků proti jednomu obránci) a Fighting, což je sportovní volný boj s lehkým kontaktem, ve kterém se používají údery a kopy, hody a porazy a boj na zemi. Četnost závodů (1x ročně) zabezpečuje, že AKJ zůstane stále bojovým uměním a nestane se sportovním stylem. Řád AKJ popisuje přesné tréninkové principy, které se používají pro jednotlivé výcvikové skupiny: děti, mládež, dospělé, výcvik policejních jednotek, armády a speciálních jednotek. Techniky se v zásadě neliší, pouze zakončení technik je přizpůsobeno fyzickým schopnostem dané výcvikové skupiny a její využitelnosti dle toho, k jakému účelu se používá.